לקוחות יקרים - כל השוברים אשר הונפקו החל מיום 1.5.12 אשר נושאים תוקף שהוא קצר משנתיים יהיו תקפים למשך שנתיים ממועד ההנפקה גם אם נכתב אחרת על השובר.